UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE AVIVA - UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE BONUS VIP, UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie inwestycyjne Aviva "BONUS VIP"

Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla wszystkich osób zainteresowanych długoterminowym ulokowaniem i efektywnym pomnażaniem kapitału od 10.000 zł oraz zabezpieczeniem najbliższych w razie utraty życia.


Dlaczego warto posiadać to ubezpieczenie inwestycyjne?
 •  swoboda dodatkowych dopłat do jednorazowej wpłaty początkowej
 •  swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 •  pomnażenie kapitału z firmą będącą wieloletnim liderem rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a działających podobnie jak fundusze inwestycyjne
 •  korzystanie z jednej z najbogatszych na rynku ofert profesjonalnego inwestowania - już w 1992 roku specjaliści z Aviva (wówczas Commercial Union) zaoferowali pierwszy w Polsce ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - Fundusz Gwarantowany
 •  dostęp do 8 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aviva o zróżnicowanej strukturze
(z różnym udziałem akcji, obligacji i innych instrumentów, dlatego też przeznaczonych
dla różnych typów inwestorów - od akceptujących wysokie ryzyko do ceniących wyżej poczucie bezpieczeństwa):
    -
Fundusz Pieniężny
    - Fundusz Stabilnego Wzrostu
    - Fundusz Eurozrównoważony
    - Fundusz Międzynarodowy
    - Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
    - Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji
    - Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji
    - Fundusz Europejski Ochrony Zysku - nowy fundusz!
 •  dwa rodzaje składki: jednorazowa (minimalna wysokość 10.000 zł) - płatna z góry,
                                    dodatkowa (minimalna wysokość 1 000 zł) - płatna doraźnie
 •  możliwość wypłaty części zgromadzonego kapitału bez opłat (do 10% kapitału rocznie)
 •  możliwość aktywnego zarządzania zgromadzonymi środkami przez internet i telefon
 •  dowolne przenoszenie zainwestowanych środków pomiędzy funduszami bez żadnych opłat (15 razy w roku) i bez płacenia tzw. podatku Belki
 •  korzyści podatkowe polegające na płaceniu podatku od dochodów kapitałowych dopiero przy likwidacji inwestycji, co pozwala na wypracowanie wyższych zysków niż w lokacie bankowej
z regularnym odprowadzaniem podatku przy naliczaniu odsetek
 •  rozwiązanie problemu bezkosztowego przekazania majątku bliskim (świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej) - gwarancja przekazania wpłaconego kapitału z pominięciem procedur spadkowych (postępowania i podatku spadkowego - także dla osób niespokrewnionych) oraz bez podatku Belki
 •  brak limitów wiekowych i konieczności przeprowadzania badań medycznych wymaganych przy zawieraniu innych ubezpieczeń na życie
 •  możliwość zawarcia umowy przez Ubezpieczającego (który wpłaca składkę) na rzecz innej osoby – Ubezpieczonego (którego życie jest ubezpieczane)
 •  możliwość cesji praw własności:
    - polisa może stanowić zabezpieczenie zobowiązań, np. spłaty kredytu
    - pomnażanie środków z myślą o zapewnieniu przyszłości najbliższym
 •  brak ograniczeń co do czasu trwania umowy


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu inwestycyjnym?
Inwestycji towarzyszy bezpłatna dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku:
 •  ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego:
    - 103% wartości rachunku lub składka ubezpieczeniowa pomniejszona o kwotę wszystkich częściowych wypłat wartości (większa z tych dwóch wartości)
 •  ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku:
    -   10.000 zł (dla wartości rachunku wynoszącej od 49.999 zł)
    -   50.000 zł (dla wartości rachunku wynoszącej od 99.999 zł)
    - 100.000 zł (dla wartości rachunku wynoszącej od 100.000 do 499.999 zł)
    - 150.000 zł (dla wartości rachunku wynoszącej od 500.000 zł wzwyż)Jeśli ta forma inwestowania wzbudziła Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union