UBEZPIECZENIE WYPADKOWE AVIVA - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: NA WYPADEK

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie wypadkowe Aviva "NA WYPADEK"

Ubezpieczenie wypadkowe - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na Wypadek

Zobacz także: Ubezpieczenie leczenia szpitalnego - Na Zdrowie
                        Ubezpieczenie zdrowotne - Bądź ZdrówDla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "Na Wypadek" przeznaczone jest dla osób ceniących poczucie bezpieczeństwa wobec zdarzeń, których nie można przewidzieć oraz chcących ochronić siebie i swoją rodzinę przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, takimi jak: trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu, konieczność rehabilitacji oraz śmierć. Ochroną z tytułu ubezpieczenia wypadkowego NNW mogą być objęte osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia.


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  możliwość dokupienia umowy "Na Wypadek" w dowolnym momencie do już posiadanej polisy lub zawarcia jej wraz z nowym ubezpieczeniem na życie
 •  wysoka suma ubezpieczenia przy relatywnie niskiej składce
 •  możliwość stworzenia zakresu ochrony odpowiadającego indywidualnym potrzebom
i możliwościom finansowym dzięki wyborowi spośród 4 wariantów, 2 systemów wypłat świadczeń i 2 zakresów procentowych sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz dzięki wyborowi wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu (od minimalnej 10.000 zł
do maksymalnej 150.000 zł)
 •  możliwość dokonywania zmiany wybranego wariantu w czasie trwania ubezpieczenia
w zależności od bieżącej sytuacji finansowej i potrzeb
 •  możliwość indeksacji składki oraz sumy ubezpieczenia w celu utrzymania realnej wartości świadczeń
 •  umowa "Na Wypadek" jest ubezpieczeniem rocznym, ale udzielana ochrona odnawia się automatycznie
 •  ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie


Jaki jest zakres ochrony tego ubezpieczenia?
 •  4 warianty ochrony będące różnymi kombinacjami następujących ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (do wyboru):
    - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - koszty rehabilitacji wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 •  2 systemy wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do wyboru):
    - proporcjonalny (świadczenia zgodne ze stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu)
    - progresywny (świadczenia rosnące wraz ze stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu)
 •  2 zakresy sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
(do wyboru):
    - 50 % sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
    nieszczęśliwego wypadku
    - 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek
    nieszczęśliwego wypadkuJeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union