UBEZPIECZENIE POSAGOWE AVIVA - UBEZPIECZENIE DLA DZIECKA ABSOLWENT

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie posagowe Aviva "ABSOLWENT"

Ubezpieczenie posagowe dla dziecka Absolwent

Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla osób poszukujących sposobu zabezpieczenia i finansowego planowania przyszłości dziecka. Program oszczędnościowo-inwestycyjny pozwala na zbudowanie kapitału, który ułatwi dziecku życiowy start. Dziecko zabezpieczone jest na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodzica lub opiekuna, opłacającego składki.


Jakie są najważniejsze korzyści tego ubezpieczenia?
 •  umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć rodzice lub opiekunowie w wieku od 18 do 60 lat na rzecz dziecka od dnia jego urodzin do 15 roku życia
 •  umowa może zostać zawarta na minimum 10 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia
 •  możliwość ubezpieczenia się razem ze współmałżonkiem
 •  wybór częstotliwości opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie
 •  ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie
 •  nie ma ograniczeń, co do wysokości sumy ubezpieczenia, a zatem wybór odpowiedniego
jej poziomu umożliwia zapewnienie najbliższym bezpieczeństwa finansowego
 •  możliwość rozszerzenia podstawowej ochrony poprzez dokupienie umów dodatkowych:
    - Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy
    - Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (w wersji rozszerzonej
    także dla obojga rodziców)
    - Ubezpieczenie Składki (Aviva przejmie obowiązek opłacania składek w sytuacji niezdolności
    do pracy ubezpieczonego)
 •  suma ubezpieczenia oraz składka mogą być co roku indeksowane, co pozwala utrzymać
ich realną wartość
 •  wybór sposobu inwestowania składki poprzez skorzystanie z szerokiej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, różniących się strukturą inwestycji i stopniem ryzyka, a w związku z tym - możliwymi do osiągnięcia zyskami
 •  możliwość przyspieszenia gromadzenia kapitału poprzez dokonywanie dodatkowych wpłat
 •  możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia opłacania składek przy zachowaniu ochrony ubezpieczeniowej
 •  świadczenie wypłacone z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union