UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE AVIVA - UBEZPIECZENIE GRUPOWE Z UFK ZESPÓŁ

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie grupowe z UFK Aviva "ZESPÓŁ"

Ubezpieczenie grupowe na życie Zespół

Zobacz także: Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun
                        Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun VIP


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie grupowe Zespół przeznaczone jest dla właścicieli i pracowników małych i średnich firm zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową w razie utraty zdrowia lub życia oraz gromadzeniem dodatkowych oszczędności poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Aviva, przystępujących do ubezpieczenia w grupie liczącej minimum 2 osoby. Umową ubezpieczenia mogą być objęte osoby w wieku od 16 do 65 lat.


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  bezkonkurencyjne i idealne rozwiązanie dla:
    - osób prowadzących działalność gospodarczą i ich nie związanych z tą działalnością
    małżonków
    - osób prowadzących działalność gospodarczą i współpracującym z nimi członków najbliższej
    rodziny objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu tej współpracy
    - przedsiębiorców, wspólników, zarządu, kadry kierowniczej
    - pracowników zatrudnionych w firmach na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia
    - osób prowadzących gospodarstwa rolne i ich małżonków oraz osób zatrudnionych
    w gospodarstwie
 •  indywidualny wybór ochronno-inwestycyjnego kształtu ubezpieczenia oraz możliwość wskazania wysokości sumy ubezpieczenia i składki dla każdeg Uczestnika
 •  brak badań lekarskich - obowiązuje jedynie krótka ankieta medyczna
 •  niższe koszty zawarcia i obsługi ubezpieczenia niż w polisach indywidualnych
 •  bardzo korzystne warunki oszczędzania - możliwość wyboru spośród sześciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU
 •  indywidualny rachunek inwestycyjny, z wyodrębnieniem jednostek pochodzących ze składek Pracodawcy i Pracownika
 •  proste procedury przystąpienia do ubezpieczenia i realizacji roszczeń
 •  ochrona ubezpieczeniowa działająca 24 godziny na dobę na całym świecie
 •  możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z pracy
 •  świadczenie wypłacane w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn oraz dochodowym


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Podstawą programu jest ochrona z tytułu śmierci Ubezpieczonego (w takim przypadku wypłacana jest również wartość części inwestycyjnej), a dopełnieniem są dodatkowe umowy obejmujące następujące grupy ryzyk:
 •  zakres wypadkowy:
    - Leczenie szpitalne Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - Niezdolność do pracy Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - Śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - Śmierć lub kalectwo Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - Śmierć Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - Śmierć Uczestnika wskutek wypadku komunikacyjnego
 •  zakres zdrowotny:
    - Poważne zachorowanie Uczestnika
Medal dla ubezpieczenia grupowego z UFK Zespół Innowacyjne i coraz popularniejsze Ubezpieczenie Grupowe ZESPÓŁ otrzymało Medal Europejski 2008 , którym wyróżniane są produkty
i usługi najwyższej jakości spełniające standardy europejskie (program organizowany jest przez
Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej )Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union