UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE AVIVA - UBEZPIECZENIE GRUPOWE Z UFK OPIEKUN VIP

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie grupowe z UFK Aviva "OPIEKUN VIP"

Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun VIP

Zobacz także: Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun
                        Ubezpieczenie grupowe na życie Zespół


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie grupowe z UFK Opiekun VIP przeznaczone jest dla osób kluczowych dla funkcjonowania firm: właścicieli, wspólników spółek osobowych, członków zarządów i rad nadzorczych spółek, menedżerów i specjalistów. Dla przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych zapewnieniem sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa finansowego (utrzymania ciągłości dochodów i możliwości spłaty zobowiązań) w razie utraty zdrowia lub życia.
Dla osób zaangażowanych w działalność gospodarczą, które poprzez to nowoczesne ubezpieczenie grupowe chcą zrealizować cele finansowe takie jak:
- zapewnienie środków na bieżące utrzymanie biznesu w razie wypadku lub ciężkiej choroby przedsiębiorcy
- zapewnienie środków dla rodziny i ciągłości edukacji dzieci w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub jego trwałej bądź czasowej niemożności zarobkowania
- umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z udziałów w spółce w przypadku śmierci wspólnika będącego Uczestnikiem ubezpieczenia
- umożliwienie spłaty kredytu w razie choroby lub śmierci Ubezpieczonego
- umożliwienie gromadzenie środków na przyszłą emeryturę poprzez dodatkowe inwestowanie w jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aviva


Od lutego 2010 roku Ubezpieczenie Opiekun VIP dostępne jest także dla klientów indywidualnych!


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  możliwość ubezpieczenia bardzo małej grupy osób (już od 2 osób, a w szczególnych przypadkach nawet 1 osoby)
 •  możliwość indywidualnego określenia warunków ubezpieczenia dla każdego uczestnika (zakresu i wysokości ochrony ubezpieczeniowej oraz składki)
 •  ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie
 •  wysokie sumy ubezpieczenia za stosunkowo niską składkę kalkulowaną indywidualnie dla każdego uczestnika i z gwarancją utrzymania jej wysokości przez 5 lat
 •  możliwość dodatkowego inwestowania części składek poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Aviva charakteryzujące się różnym stopniem ryzyka:
    - fundusze bezpieczne: Fundusz Stabilnego Wzrostu i Fundusz Gwarantowany
    - fundusze zrównoważone: Fundusz Zrównoważony i Fundusz Międzynarodowy
    - fundusze agresywne: Fundusz Aviva Akcji i Dynamiczny
 •  świadczenie wypłacane w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn oraz dochodowym


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Podstawą programu jest ochrona z tytułu śmierci Ubezpieczonego, a dopełnieniem są dodatkowe umowy obejmujące następujące ryzyka:
 •  śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 •  kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 •  uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 •  niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
 •  niezdolność do pracy
 •  poważne zachorowanie Uczestnika
Medal dla ubezpieczenia grupowego z UFK Opiekun VIP Medal Europejski 2004 został przyznany przez Business Center Club i Komitet Integracji Europejskiej ubezpieczeniu grupowemu OPIEKUN VIP uznanemu za jedno z najlepszych ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union