UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE AVIVA - UBEZPIECZENIE DOMU JEDNORODZINNEGO MÓJ APARTAMENT

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie domu Aviva "MÓJ APARTAMENT"

Ubezpieczenie domu Mój Apartament

Zobacz także: Ubezpieczenie domu Moja Rezydencja


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla osób zainteresowanych kompleksowym ubezpieczeniem posiadanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz dla osób, które nie są właścicielami nieruchomości mieszkalnej lub nie są zainteresowane jej ubezpieczeniem, a chcą ubezpieczyć jedynie swoje mienie ruchome oraz odpowiedzialność cywilną. Także dla osób zobligowanych do ubezpieczenia nieruchomości w związku z zaciągniętym kredytem hipotecznym oraz zainteresowanych ubezpieczeniem domu lub lokalu w trakcie budowy.


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  produkt powstały w 2008 roku będący nowym konkurencyjnym rozwiązaniem na rynku ubezpieczeń mieszkaniowych (szeroki zakres i korzystna składka)
 •  możliwość budowania ochrony ubezpieczeniowej według indywidualnych potrzeb poprzez włączanie poszczególnych rodzajów ryzyk do umowy
 •  dodatkowa odpowiedzialność Aviva za szkody powstałe w wyniku skażenia, zanieczyszczenia mienia lub akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniem
 •  zwrot kosztów poniesionych w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, poszukiwaniem przyczyny szkody i wynagrodzeniem ekspertów
 •  zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych przez sprawcę zabezpieczeń przeciwwłamaniowych oraz elementów stałych i ruchomości
 •  objęcie ochroną ubezpieczeniową roślin i zwierząt domowych (psów, kotów, ryb w akwariach itp.)
 •  dodatkowa ochrona nowo nabytych elementów stałych i ruchomości domowych
 •  dodatkowa ochrona przedmiotów ruchomych użyczonych lub wypożyczonych przez operatora sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej lub satelitarnej, organizację sportową, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy znajdujących się czasowo w posiadaniu Ubezpieczającego
 •  dodatkowa ochrona przedmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej lub używanego
w celach zarobkowych znajdujących się w miejscu zamieszkania
 •  dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych podczas i po przeprowadzce
 •  możliwość ubezpieczenia kosztów najmu lokalu lub domu zastępczego
 •  możliwość ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku od rozboju poza miejscem ubezpieczenia (torebka, teczka, dokumenty, telefon komórkowy itp.)
 •  możliwość ubezpieczenia powyżej limitu na indywidualnie ustalonych warunkach ruchomości specjalnych (antyki, dzieła sztuki, biżuteria, broń itp.)
 •  szeroki zakres ubezpieczenia home assistance (m.in. serwis sprzętu RTV, AGD i PC, usługi ślusarskie, szklarskie, hydrauliczne itp. oraz telefoniczne konsultacje z weterynarzem)
 •  atrakcyjny system zniżek: za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe
i przeciwwłamaniowe, za posiadanie innych ubezpieczeń w Aviva, za ubezpieczenie kolejnej nieruchomości mieszkalnej, za bezszkodowość
 •  możliwość automatycznej kontynuacji ubezpieczenia lub zawarcia umowy na 2 albo 3 lata
- dodatkowa zniżka z tytułu zawarcia umowy wieloletniej


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Przedmiot ubezpieczenia:
 •  lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 •  pomieszczenia przynależne (np.: piwnica, garaż)
 •  budynki gospodarcze i budowle (np.: ogrodzenie, brama)
 •  elementy stałe lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych
i budynków gospodarczych (np.: okna, urządzenia sanitarne)
 •  ruchomości domowe znajdujące się w lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych (np.: meble, sprzęt AGD i RTV)
 •  ruchomości specjalne (np.: antyki, dzieła sztuki)

Zakres ubezpieczenia:
 •  ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:
   - wariant podstawowy (8 zdarzeń)
   - wariant pełny (21 zdarzeń)
 •  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju
 •  ubezpieczenie mienia od dewastacji
 •  ubezpieczenie mienia od stłuczenia
 •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 •  ubezpieczenie home assistance
Medal dla ubezpieczenia mieszkań Locum Apartament Medal Europejski 2006 został przyznany przez Business Center Club i Komitet Integracji Europejskiej ubezpieczeniu mieszkań i domów Locum Apartament (obecnie Mój Apartament) uznanemu za najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe w Polsce.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union