UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE AVIVA - UBEZPIECZENIE DOMU JEDNORODZINNEGO I DOMKU LETNISKOWEGO MOJA REZYDENCJA

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie domu Aviva "MOJA REZYDENCJA"

Ubezpieczenie domu Moja Rezydencja

Zobacz także: Ubezpieczenie domu Mój Apartament


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla osób najbardziej wymagających i oczekujących kompleksowej oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb oraz zapewniającej najszerszy zakres ochrony przy wysokich limitach odpowiedzialności, poszukujących ochrony ubezpieczeniowej dla mienia o minimalnej wartości 500.000 zł. Dla właścicieli mieszkań lub domów, a także dla tych, którzy nie są właścicielami nieruchomości mieszkalnej (lub nie są zainteresowani jej ubezpieczeniem), a chcą ubezpieczyć jedynie mienie ruchome oraz odpowiedzialność cywilną.


Jakie są najważniejsze korzyści?
produkt powstały w 2008 roku będący nowatorskim rozwiązaniem na rynku (zakresy bardzo rzadko lub nie spotykane u konkurencji)
 •  możliwość budowania ochrony ubezpieczeniowej według indywidualnych potrzeb poprzez włączanie poszczególnych rodzajów ryzyk do umowy
 •  najszerszy zakres ochrony: 23 rodzaje ryzyk w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych - w tym m.in. przepięcie i silny wiatr
 •  dodatkowa odpowiedzialność Aviva za szkody powstałe w wyniku skażenia, zanieczyszczenia mienia lub akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniem
 •  pokrycie kosztów poniesionych w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, poszukiwaniem przyczyny szkody i wynagrodzeniem ekspertów
 •  zwrot kosztów najmu lokalu lub domu zastępczego
 •  zwrot wydatków poniesionych na odkupienie artykułów spożywczych w miejsce uszkodzonych w wyniku rozmrożenia
 •  możliwość ubezpieczenia kosztów odtworzenia roślinności ogrodowej
 •  objęcie ochroną ubezpieczeniową roślin i zwierząt domowych (psów, kotów, ryb w akwariach itp.)
 •  dodatkowa ochrona przedmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej
 •  najwyższe limity odpowiedzialności, w tym przede wszystkim dla ruchomości specjalnych (biżuterii, dzieł sztuki)
 •  dodatkowa ochrona nowo nabytych elementów stałych i ruchomości domowych
 •  dodatkowa ochrona przedmiotów ruchomych użyczonych lub wypożyczonych przez operatora sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej lub satelitarnej, organizację sportową, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy znajdujących się czasowo w posiadaniu Ubezpieczającego
 •  dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych podczas i po przeprowadzce
 •  zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych przez sprawcę zabezpieczeń przeciwwłamaniowych oraz elementów stałych i ruchomości
 •  możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przedmiotów codziennego użytku (dokumentów, gotówki, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, laptopów, sprzętu medycznego)
od rozboju na terenie RP
 •  możliwość ubezpieczenia mienia (w tym również budowli) od ryzyka dewastacji
tj. umyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie
 •  możliwość ubezpieczenia od kradzieży elementów znajdujących się na zewnątrz budynków (m. in. siłowniki, napędy do bram, domofony, elementy zabezpieczeń)
 •  możliwość ubezpieczenia domu letniskowego wraz z elementami stałymi i ruchomościami domowymi, w tym również od kradzieży
 •  bezpłatne ubezpieczenie Medical Assistance (m.in.: pomoc lekarska i transport medyczny
w razie nagłego wypadku) oraz Home Assistance (m.in.: usługi specjalistów, transport, ochrona mienia w razie zdarzenia losowego)
 •  szeroki zakres ubezpieczenia OC (m.in. szkody spowodowane uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego lub rowerzysty oraz użytkownika małych jednostek pływających, a także spowodowane przez dziecko lub psa)
 •  możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
o odpowiedzialność cywilną najemcy oraz rozszerzenia zakresu terytorialnego na Europę
lub Świat
 •  atrakcyjny system zniżek: za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe
i przeciwwłamaniowe, za posiadanie innych ubezpieczeń w Aviva, za ubezpieczenie kolejnej nieruchomości mieszkalnej, za bezszkodowość
 •  możliwość automatycznej kontynuacji ubezpieczenia lub zawarcia umowy na 2 albo 3 lata
- dodatkowa zniżka z tytułu zawarcia umowy wieloletniej


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Przedmiot ubezpieczenia:
 •  dom jednorodzinny, lokal mieszkalny lub dom letniskowy
 •  pomieszczenia przynależne (np.: piwnica, garaż)
 •  budynki gospodarcze i budowle (np.: ogrodzenie, brama)
 •  elementy stałe domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego, pomieszczeń przynależnych i budynków gospodarczych (np.: okna, urządzenia sanitarne)
 •  zewnętrzne natynkowe urządzenia i elementy instalacji infrastruktury technicznej
i teletechnicznej oraz rządzenia i elementy ogrodzenia
 •  ruchomości domowe znajdujące się w domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym, domu letniskowym, pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych (np.: meble, sprzęt AGD i RTV)
 •  ruchomości specjalne (np.: antyki, dzieła sztuki)

Zakres ubezpieczenia:
 •  ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:
   - dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (23 zdarzenia)
   - dom letniskowy (14 zdarzeń)
 •  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju
 •  ubezpieczenie mienia od kradzieży
 •  ubezpieczenie mienia od dewastacji
 •  ubezpieczenie mienia od stłuczenia
 •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 •  ubezpieczenie assistance (home assistance i medical assistance)
Medal dla ubezpieczenia mieszkań Locum Rezydencja Medal Europejski 2007 został przyznany przez Business Center Club i Komitet Integracji Europejskiej ubezpieczeniu mieszkań i domów Locum Rezydencja (obecnie Moja Rezydencja) uznanemu za najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union