UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UFK AVIVA - UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE NOWA PERSPEKTYWA

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie na życie Aviva "NOWA PERSPEKTYWA"

Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Zobacz także: Ubezpieczenie na życie Opiekun VIPDla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla osób zainteresowanych połączeniem ochrony ubezpieczeniowej w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych z funkcją gromadzenia i pomnażania kapitału. Dla tych, którzy poszukują produktu na miarę XXI wieku, nowoczesnego i elastycznego, który w trakcie swego trwania będzie mógł zmieniać się tak, jak ich potrzeby i możliwości. Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć Klienci w wieku od 18 do 69 lat dla Siebie i swoich Partnerów w wieku od 18 do 69 lat oraz dla swoich Dzieci od momentu ich urodzenia do 20 roku życia.


Dlaczego warto posiadać to ubezpieczenie?
 •  swoboda konstruowania zakresu ochrony:
   - możliwość ubezpieczenia indywidualnego bądź rodzinnego (w jednejpolisie objęcie ochroną
   także Partnera i Dzieci Ubezpieczonego Głównego)
   - dowolna suma ubezpieczenia i możliwość corocznej zmiany jej wysokości w trakcie trwania
   ubezpieczenia (w przypadku ślubu lub narodzin Dziecka podniesienie jej wysokości bez oceny
   ryzyka ubezpieczeniowego)
   - możliwość rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej przez zawieranie w dogodnym momencie
   umów dodatkowych
   - możliwość dowolnych zmian charakteru polisy (ochronna lub inwestycyjna)
 •  możliwość uzyskania wysokiej sumy ubezpieczenia przy bardzo niskiej składce
 •  dodatkowe rachunki dedykowane, na które można wpłacać wolne środki przeznaczone wyłącznie na inwestycje oraz wypłacać je w dowolnym czasie
 •  sposób na długoterminowe oszczędzanie z wieloletnim liderem rynku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a działających podobnie jak fundusze inwestycyjne
 •  jedna z najbogatszych na rynku ofert profesjonalnego inwestowania:
   - w 1992 roku specjaliści z Aviva (wówczas Commercial Union) zaoferowali pierwszy w Polsce
   fundusz ubezpieczeniowy - Fundusz Gwarantowany
   - obecnie w ramach ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa składki mogą być lokowane
   w 13 Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych zarządzanych przez Aviva
 •  jedna z najniższych na rynku opłat za zarządzanie funduszami kapitałowymi
 •  możliwość dowolnego samodzielnego kształtowania i zmian struktury inwestycji
 •  brak konieczności opłacenia podatku od zysków kapitałowych przy zamianie wcześniej wskazanych funduszy kapitałowych na inne
 •  możliwość opłacania składek regularnych z wybraną częstotliwością: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, a doraźnie składek dodatkowych z przeznaczeniem na inwestycje
 •  niskie koszty inwestowania zarówno składki regularnej, jak i dodatkowej, powiększającej gromadzony kapitał
 •  bezterminowy charakter umowy obowiązującej 24 godziny na dobę na całym świecie
 •  świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione jest z podatku dochodowego oraz od spadków
i darowizn


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa to usługa ubezpieczeniowo-inwestycyjna
o charakterze pakietowym. Moduły pakietu można łączyć ze sobą w dowolnym czasie dostosowując zakres usługi do potrzeb Ubezpieczonego Głównego i jego Najbliższych. Podstawowy element pakietu to umowa główna obejmująca bezterminowe ubezpieczenie
na życie Ubezpieczonego Głównego.
Zakres umowy głównej może być rozszerzony o umowy dodatkowe:
 •  dla Ubezpieczonego Głównego:
   - Ubezpieczenie w razie Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
   - Ubezpieczenie w razie Kalectwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
   - Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy
   - Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania
   - Ubezpieczenie Świadczenia Szpitalnego "Na Zdrowie"
   - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "Na Wypadek"
   - Ubezpieczenie Składki w razie Niezdolności do Pracy
   - Ubezpieczenie Składki w razie Utraty Pracy "Spokojny Czas"
 •  dla Partnera Ubezpieczonego Głównego:
   - Terminowe Ubezpieczenie na Życie
   - Ubezpieczenie w razie Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
   - Ubezpieczenie w razie Kalectwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
   - Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy
   - Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania
   - Ubezpieczenie Świadczenia Szpitalnego "Na Zdrowie"
   - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "Na Wypadek"
 •  dla Dzieci Ubezpieczonego Głównego:
   - Terminowe Ubezpieczenie na Życie
   - Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania
   - Ubezpieczenie Świadczenia Szpitalnego "Na Zdrowie"
   - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "Na Wypadek"


Co szczególnie wyróżnia to ubezpieczenie wśród innych?
Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa wyróżniają "3 złote argumenty":
 •  możliwość zapewnienia bliskim wsparcia finansowego w razie własnej śmierci, a przy okazji jednoczesne pomnażanie oszczędności - już za 3 złote dziennie
 •  możliwość ubezpieczenia w bardzo szerokim zakresie w ramach jednej umowy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych - Partnera i Dzieci
 •  dodatkowe ubezpieczenie na cały rok za 0 zł, dzięki któremu bliscy Ubezpieczonego otrzymają 50.000 zł, gdyby zginął on w nieszczęśliwym wypadku


Dla Klientów, którzy wykupią ubezpieczenie "Nowa Perspektywa"
w okresie promocji trwającym do 1 października do 30 listopada 2009 roku
dodatkowe Ubezpieczenie Śmierci w Nieszczęśliwym Wypadku
na kwotę 50.000 zł jest za darmo!
Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union