UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE:  NA ŻYCIE, OSOBOWE (NNW I PODRÓŻNE), MAJĄTKOWE

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

AVIVA: UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia Indywidualne

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:

 •  Ubezpieczenie NOWA PERSPEKTYWA

- Uniwersalne Ubezpieczenie na Życie łączące bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej (umowy dodatkowe) z możliwością aktywnego inwestowania poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

 •  Ubezpieczenie ABSOLWENT

- Ubezpieczenie życia rodzica lub obojga rodziców połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka. Minimalny okres trwania ubezpieczenia - 10 lat, maksymalny - do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

 •  GWARANTOWANA RENTA KAPITAŁOWA

- Polisa kapitałowa o charakterze dożywotnim lub okresowym, umożliwiająca zasilanie domowego budżetu dodatkowym świadczeniem rentowym. Gwarancją renty dożywotniej jest wypłata regularnego świadczenia do końca życia ubezpieczonych, nawet w przypadku wyczerpania się zgromadzonego kapitału.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE (NNW):

 •  Ubezpieczenie ROZSĄDNY PARTNER

- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej w dwóch wariantach: Rozsądny Partner 1 i Rozsądny Partner 2.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE:

 •  Ubezpieczenie PARTNER W PODRÓŻY

- Ubezpieczenie podróży i kosztów leczenia za granicą przeznaczone dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

 •  Ubezpieczenie Mieszkań i Domów MÓJ APARTAMENT

- Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia i elementów stałych: od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem lub rozboju i dewastacji. Ponadto Ubezpieczenie Mój Apartament może być zbezpieczeniem kredytu lub pożyczki hipotecznej (również dla domów lub lokali mieszkalnych w trakcie budowy).

 •  Ubezpieczenie Mieszkań i Domów MOJA REZYDENCJA

- Ubezpieczenie domu jednorodzinnego i mieszkania oferujące najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz ilości ubezpieczanych ryzyk. Dodatkowo możliwość ubezpieczenia domku letniskowego.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

 •  Ubezpieczenie Samochodu DIRECT

- OC, AC, dodatkowe ubezpieczenie szyb, assistance, NNW, Zielona Karta.

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union