UBEZPIECZENIA DLA FIRM:  PRACOWNIKÓW, NA ŻYCIE, NNW, PODRÓŻY, MAJĄTKU - INDYWIDUALNE I GRUPOWE

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

AVIVA: UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Ubezpieczenia dla Firm

UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE:

 •  Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPIEKUN

- Uniwersalne Ubezpieczenie Grupowe o bardzo szerokim i elastycznym zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

 •  Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPIEKUN BRANŻOWY

- Ubezpieczenie Grupowe przeznaczone dla szerokiej grupy urzędów, szkół oraz innych placówek o podobnym charakterze. Umożliwia wybór kilku stałych wariantów dopasowanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup pracowników.

 •  Grupowe Ubezpieczenie na Życie BONUS

- Ubezpieczenie Grupowe przeznaczone dla małych grup (od 3 osób) z możliwością inwestowania środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

 •  Grupowe Ubezpieczenie na Życie ZESPÓŁ

- Inwestycyjne Ubezpieczenie Grupowe łączące funkcję ochronną z efektywnym pomnażaniem kapitału poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

 •  Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPIEKUN VIP

- Ubezpieczenie Grupowe przeznaczone dla Właścicieli firm oraz osób kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

UBEZPIECZENIE NNW:

 •  Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków GRONO

- Ubezpieczenie Grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków adresowane do Właścicieli
i osób prowadzących firmy zatrudniające minimum 5 pracowników, zawierane na okres
12 miesięcy lub krótszy.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE:

 •  Grupowe i Indywidualne Ubezpieczenie PARTNER W PODRÓŻY

- Ubezpieczenie podróży oraz kosztów leczenia za granicą dla grup lub indywidualnych pracowników często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, a także pracujących czasowo poza granicami Polski.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE FIRMY:

 •  Ubezpieczenie PARTNER PRZEDSIĘBIORCY

- Kompleksowe Ubezpieczenie dla Małych i Średnich Firm z możliwością dostosowania zakresu ubezpieczenia i opcji dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb
i charakteru prowadzonej działalności.

 •  UBEZPIECZENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

- Ubezpieczenie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji pakietowej.

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union